adw. Amelia Zembaczyńska

Adwokat

Nawiązuję z Klientem relacje w oparciu o zasady tajemnicy adwokackiej, tak aby czuł się bezpiecznie i miał pełną świadomość i zrozumienie kierunków rozwoju powierzonej mi sprawy. Stawiam sobie za cel aby moim zadaniem była nie tylko pomoc prawna, ale także szeroko rozumiane wsparcie, dlatego też chętnie współpracuję ze specjalistami, którzy dopełniają zakres prac mojej Kancelarii.

Zapewniam pomoc prawną przy obsłudze inwestycji, prowadzeniu działalności gospodarczej, reprezentowaniu w postępowaniu przed Sądami oraz organami administracji, alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów i procesie windykacyjnym. Staram się wypracować skuteczne rozwiązania, dążąc do pomyślnego finału powierzonych mi spraw.

 

Telefon: 514 945 286
E-mail:
WWW: http://zembaczynska.pl

ADRES KANCELARII

KANCELARIA ADWOKACKA ADW. AMELII ZEMBACZYŃSKIEJ
ul. Wł.Andersa 11/2, 45-048 Opole, ul. Wł.Andersa 11/2